Ul. Bratstva i Jedinstva br.177, Podgorica
e-mail: prlja-vsp@t-com.me

+382 20 633 864


 

CJENOVNIK (PREUZMI - cjenovnik.pdf)

br.                                                                                                                                                                        (cijena EURO )

 ORL PREGLEDI

1. Pregled ljekara specijaliste…….............................................................................................................................30,oo
2. Pregled konsultanta (Prof. ili Dr. nauka)……...……………….................................................................…...…50,oo
3. Kontrolni  pregled  specijaliste…...........................................................................................................................10,oo
4. Kontrolni pregled konsultanta (Prof. ili Dr.nauka)…...…………..................................................................…..20,oo
5. Audiometrija (skrining snimanje sluha)................................................................................................................10,oo
6. Audiometrija (kompletna koštana i vazdušna provodljivost)……...............................................................…..20,oo
7. Audiometrija  (digitalna/automatska)………………...……………................................................................…..30,oo               
8. Timpanometrija (automatsko snimanje funkcije uha)………...…...........................................................….…10,oo
9. Timpanometrija(automat. snima. funkcije uha i ipsi refleksa)…….............................................................…20,oo
10. Timpanometrija(autom.snim.funkc. uha sa ipsi i kontra refl.)……...........................................................….30,oo
11. Snimanje centra za ravnotežu (kalorijska vestibulometrija)............................................................................80,oo
12. Akumetrija (zvučne viljuške i govor)…………...……………..…….....................................................................10,oo
13. Aspiraciono čišćenje uha u otomikroskopiji......................................................................................................10,oo
14. Ispiranje cerumena (ušne masti-smole) jednog ili oba  uha ……….....................................................….. 30,oo
15. Ispiranje uha antiseptikim ili ljekovitim rastvorima kao liječenje……...........................................................10,oo
16. Odstranjivanje polipa iz uha (material za biopsiju)...........................................................................................20,oo
17. Uzimanje otiska iz uha za olivu slušnog aparata...………. ………….............................................................20,oo
18. Odredjivanje i podešavanje (fiting) slušnog aparata…….... …………..........................................................20,oo
19. Rinometrija po Glatzelu (prohodnost nosa).......................................................................................................10,oo
20. Ultrazvuk paranazalnih sinusa..............................................................................................................................10,oo
21. Alergotestovi na disajne alergene.......................................................................................................................20,oo
22. Fiberoptička (stražnja) rinoskopija-stražnji dio nosa………….............................................................……...10,oo
23. Indirektna laringomikroskopija-glasnice…………..……..................................................................................10,oo
24. Inhalacija-aerosol po seansi (sa lijekovima zajedno)……...……….......................................................…...10,oo

INTERVENCIJE NA UHU, NOSU I GRLU

25. Otvaranje (paracenteza) bubne opne –lok.anestezija…………......................................................................50,oo
26. Ugradnja ili vadjenje ventilacione cijevi bubnjića opšta anest……….........................................................450,oo
27. Otvaranje-incizija krvnog podliva ili zagnoja uške….......................................................................................150,oo
28. Repozicija bubne opne kod rupture-povrede- opšta anestezija…….....................................................….850,oo
29. Repozicija bubne opne  kod rupture  -povrede-lokalna anestezija...........................................................250.oo
30. Korekcija klempavih ušiju sa previjanjem lok.anestezija..............................................................................650,oo
31. Korekcija klempavih ušiju sa previjanjem opšta anestezija.........................................................................900,oo
32. Miringoplastika-plastika bubne opne –opšta anestezija..…….......................................................……..1.250,oo
33. Kanalplastika vanjskog zvukovoda uha-opšta anestezija……….........................................................…1.250,oo
34. Timpanoplastika uha svi tipovi-opštra anestezija.....................................................................................2.450,oo
35. Prednja hemostaza-tamponada i skidanje tamponada nosa………...........................................................30,oo
36. Zadnja hemostaza-tampon. kod krvarenja na nos...........................................................................................50,oo
37. Prosjecanje-incizija krvnog podliva/zagnoja nosa – opšta anest…….......................................................450,oo
38. Otklanjanje tumora nosa i u nosu (i laserom) lokalna anest......................................................................200,oo
39. Otklanjanje-ablacija polipa nosa lokalna anest…………….……................................................................300,oo
40. Otklanjanje-ablacija polipa nosa opšta anest.................................................................................................600,oo
41. Otklanjanje-ablacija polipa nosa sa sinusom jednost. opšta an……...................................................…900,oo
42. Otklanjanje-ablacija polipa nosa sa sinusom obostr. opšt.anest...........................................................1.200,oo
43. Laser op.školjki nosa kod otežanog disanja na nos lokalna anest......................................................….260,oo
44. Operacija viličnih sinusa po Calldwel-luc-u(ciste,polipi)opšta.anest.........................................................880,oo
45. Operacija nosne pregrade-Septoplastica-opšta anest………..…….....................................................…. 980,oo
46. Rhynoplastica ili rhynoseptoplastica-korekcija nosa op.anest….....................................................…...1.650,oo
47. Frenulektomija(kratka resica jezika ili usne)(i laser)djece lok.anest.....................................................…100,oo
48. Frenulektomija(kratka resica jezika ili usne)(i laser)djece opšta.anes.....................................................400,oo
49. Prosjecanje zagnoja (incizija apscesa) krajnika……………………........................................................…..60,oo
50. Odstranjivanje tumora grla i usta (i laser) lok.anest…..………............................................................…....100,oo
51. Laserska kriptoliza(osvježavanje)krajnika u lok. anest. po seansi….........................................................250,oo
...
54. Operacija trećeg krajnika kod djece u opštoj. anest…………………..........................................................400,oo
55. Ugradnja ventilacione cijevčice i operacija trećeg krajnika u opšt.an.........................................................680,oo
56. Laserska oper.(LAUP) mekog nepca kod noćnog hrkanja lok.anest.........................................................600,oo
57. Laserska oper.(LAUP) mekog nepca kod noćnog hrkanja opšta.an..........................................................900,oo
58. Laser oper.glasnica laringomikroskopija op an,(polipi,ciste,edemi)......................................................1.200,oo
59. Laser op.glasnica laringomikroskop.op.an (papilom,disfon,alterac.)....................................................1.500,oo
60. Operacija srednje ciste vrata kod djece-medijalne ciste- opšt anest.....................................................1.400,oo
61. Aplikacija-davanje lijeka lokalno ( u uho, nos ili grlo) …….............................................................................10,oo
62. Tuširanje-lapizacija-zapjecanje u uhu, nosu ili grlu.........................................................................................10,oo
63. Vadjenje stranog tijela uha, nosa ili grla……………………………...........................................................….30,oo
64. Odstranjivanje tumora kože ORL regije ( i laserom) lok an..........................................................................150,oo
65. Otklanjanje ciste,ateroma,bradavice itd.ORL regije(i laserom)lok.an........................................................150,oo
66. Prosjecanje-incizija zagnoja-apscesa na glavi i vratu………...…............................................................…100,oo
67. Davanje injekcije ili infuzije (lijek zajedno).....……............................................................................................10,oo

Podgorica 01.04.2009.             

Direktor : Prim dr sci med
Prlja dr.Vladimir spec. otorinolaringolog