Ul. Bratstva i Jedinstva br.177, Podgorica
e-mail: prlja-vsp@t-com.me

+382 20 633 864


 

CJENOVNIK (PREUZMI - cjenovnik.pdf)

br.                                                                                                                                                                        (cijena EURO )
 

ORL PREGLEDI  
1. Pregled ljekara specijaliste 30,oo
2. Pregled konsultanta (Prof. ili Dr.nauka) 50,oo
3. Kontrolni  pregled  specijaliste 10,oo
4. Kontrolni pregled konsultanta (Prof. ili Dr.nauka) 20,oo
5. Audiometrija (skrining snimanje sluha) 10,oo
6. Audiometrija (kompletna koštana i vazdušna provodljivost) 20,oo
7. Audiometrija  (digitalna/automatska) 30,oo
8. Timpanometrija (automatsko snimanje funkcije uha) 10,oo
9. Timpanometrija(automat. snima. funkcije uha i ipsi refleksa) 20,oo
10. Timpanometrija(autom.snim.funkc. uha sa ipsi i kontra refl.) 30,oo
11. Snimanje centra za ravnotežu (kalorijska vestibulometrija) 40,oo
12. Akumetrija (zvučne viljuške i govor) 10,oo
13. Aspiraciono čišćenje uha u otomikroskopiji 10,oo
14. Ispiranje cerumena (ušne masti-smole) jednog ili oba  uha 30,oo
15. Aplikacija antiseptičkih ili ljekovitih rastvora u uho 10,oo
16. Odstranjivanje polipa iz uha (material za biopsiju) 20,oo
17. Uzimanje otiska iz uha za olivu slušnog aparata 20,oo
18. Odredjivanje i podešavanje (fiting) slušnog aparata 20,oo
19. Rinometrija po Glatzelu (prohodnost nosa) 10,oo
20. Ultrazvuk paranazalnih sinusa 10,oo
21. Alergotestovi na disajne alergene 20,oo
22. Fiberoptička (stražnja) rinoskopija-stražnji dio nosa 10,oo
23. Indirektna laringomikroskopija-glasnice 10,oo
24. Inhalacija-aerosol po seansi (sa lijekovima zajedno) 10,oo
   
INTERVENCIJE NA UHU, NOSU I GRLU  
25. Otvaranje (paracenteza) bubne opne i laserom jednostrano – lok.anestezija 50,oo
26. Ugradnja ventilacione cijevi bubnjića i cijev jednostrano - lokalona anestezija 50,oo
27. Otvaranje-incizija krvnog podliva ili zagnoja uške 150,oo
28. Repozicija bubne opne kod rupture-povrede- opšta anestezija 850,oo
29. Repozicija bubne opne  kod rupture  -povrede-lokalna anestezija 250.oo
30. Korekcija klempavih ušiju sa previjanjem lok.anestezija 650,oo
31. Korekcija klempavih ušiju sa previjanjem opšta anestezija 900,oo
32. Miringoplastika-plastika bubne opne –opšta anestezija 1.250,oo
33. Kanalplastika vanjskog zvukovoda uha-opšta anestezija 1.250,oo
34. Timpanoplastika uha svi tipovi-opštra anestezija 2.450,oo
35. Prednja hemostaza-tamponada i skidanje tamponada nosa 30,oo
36. Zadnja hemostaza-tampon. kod krvarenja na nos 50,oo
37. Prosjecanje-incizija krvnog podliva/zagnoja nosa – opšta anestezija 450,oo
38. Otklanjanje tumora nosa i u nosu (i laserom) lokalna anestezija 200,oo
39. Otklanjanje-ablacija polipa nosa lokalna anest 300,oo
40. Otklanjanje-ablacija polipa nosa opšta anestezija 600,oo
41. Otklanjanje-ablacija polipa nosa sa sinusom jednost. opšta anestezija 900,oo
42. Otklanjanje-ablacija polipa nosa sa sinusom obostr. opšt.anest 1.200,oo
43. Laser op.školjki nosa kod otežanog disanja na nos lokalna anest 260,oo
44. Operacija viličnih sinusa po Calldwel-luc-u(ciste,polipi)opšta.anest 880,oo
45. Operacija nosne pregrade-Septoplastica-opšta anest 980,oo
46. Rhynoplastica ili rhynoseptoplastica-korekcija nosa op.anest 1.650,oo
47. Frenulektomija(kratka resica jezika ili usne)(i laser)djece lok.anest 100,oo
48. Frenulektomija(kratka resica jezika ili usne)(i laser)djece opšta.anes 400,oo
49. Prosjecanje zagnoja (incizija apscesa) krajnika 60,oo
50. Odstranjivanje tumora grla i usta (i laser) lok.anest 100,oo
51. Laserska kriptoliza(osvježavanje)krajnika u lok. anest. po seansi 250,oo
52. Ugradnja ventilacione cijevi bubnjića jednostrano ili obostrano i cijev - opšta anest 450,oo
53. Davanje lijeka u šupljinu srednjeg uha-intratimpanalna injekcija- (lijek zajedno) 20,00
54. Operacija trećeg krajnika kod djece u opštoj. anest 400,oo
55. Ugradnja ventilacione cijevčice i operacija trećeg krajnika u opšt.anestezija 680,oo
56. Laserska oper.(LAUP) mekog nepca kod noćnog hrkanja lok.anest 600,oo
57. Laserska oper.(LAUP) mekog nepca kod noćnog hrkanja opšta.anestezija 900,oo
58. Laser oper.glasnica laringomikroskopija op an,(polipi,ciste,edemi) 1.200,oo
59. Laser op.glasnica laringomikroskop.op.an (papilom,disfon,alterac.) 1.500,oo
60. Operacija srednje ciste vrata kod djece-medijalne ciste- opšt anest 1.400,oo
61. Aplikacija-davanje lijeka lokalno ( u uho, nos ili grlo) 10,oo
62. Tuširanje-lapizacija-zapjecanje u uhu, nosu ili grlu 10,oo
63. Vadjenje stranog tijela uha, nosa ili grla 30,oo
64. Odstranjivanje tumora kože ORL regije ( i laserom) lok anestezija 150,oo
65. Otklanjanje ciste,ateroma,bradavice itd.ORL regije(i laserom)lok.anestezija 150,oo
66. Prosjecanje-incizija zagnoja-apscesa na glavi i vratu 100,oo
67. Davanje injekcije ili infuzije (lijek zajedno) 10,oo


Podgorica 01.04.2009.             

Direktor : Prim dr sci med
Prlja dr.Vladimir spec. otorinolaringolog